2013-2018 жылдар бойынша қор құндылықтарының салыстырмалы есебі